Opublikowano Dodaj komentarz

ATLAS POLSKICH STROJÓW LUDOWYCH nr 49 – spis treści

Jubileuszowy tom serii APSL w 70-lecie jej powstania będzie prezentował materiały z konferencji „(Re)konstrukcje strojów ludowych a manifestowanie przynależności regionalnej”, która odbyła się w październiku 2019 roku w Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli w Rzeszowie.

1. Mariola Tymochowicz, „Współczesne funkcje tradycyjnego ubioru chłopskiego”
2. Anna Drożdż, „Człowiek i jego codzienność w fotografii archiwalnej Polskiego Atlasu Etnograficznego”
3. Klára Brožovičová, „Folk costume in everyday use: last generation of wearers in South Moravian region” / „Strój ludowy do codziennego użytku: ostatnie pokolenie osób noszących w południowomorawskim regionie”
4. Olena Kozakevych, „Kobiece czepce ażurowe na Pokuciu w końcu XIX – na początku XXI wieku: lokalne cechy artystyczne”
5. Magdalena Fołta, „Batikowy druk ludowy na płótnie – próba rekonstrukcji zapomnianego rzemiosła”

I. POMORZE

6. Aleksandra Paprot-Wielopolska, „Tożsamość ukryta w stroju? O potrzebie posiadania tradycyjnego stroju ludowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych”
7. Łukasz Kępski, „<Tradycyjny> strój żuławski w świetle analizy źródeł historycznych. Pomiędzy historią a pragnieniem posiadania”
8. Anna Weronika Brzezińska, Kamila Gillmeister, „Strój kociewski – rekonstrukcja na życzenie?”
9. Anna Czachorowska, „Historia powojennych badań i prób rekonstrukcji stroju ludowego dawnych mieszkańców Warmii i Mazur”

II. WIELKOPOLSKA

10. Joanna Minksztym, „Zrekonstruowane czy wymyślone? Rewitalizacja strojów ludowych w Wielkopolsce – uwagi praktyka”
11. Dorota Angutek, „Przebieg i stan badań nad ludowymi strojami krajniackimi (1830–2010)”
12. Alicja Gniazdowska , „Edukacja regionalna dzieci w oparciu o chazacki strój ludowy z okolic Chojna”

III. ŚLĄSK

13. Elżbieta Oficjalska, „Strój kobiet wspólnoty braci morawskich w Gnadenfeld na Górnym Śląsku”
14. Magdalena Toboła-Feliks, „Między tradycją a nowoczesnością – twórcze i odtwórcze rekonstrukcje stroju rozbarskiego”
15. Ewa Cudzich, „Tradycja a innowacja – strój górali Beskidu Śląskiego we współczesnym zwierciadle”
16. Tymoteusz Król , „Strój wilamowski nieznany. Próba zarysowania niezbadanych aspektów stroju”
17. Justyna Majerska-Sznajder, „Współczesny męski strój wilamowski jako wyznacznik tożsamości użytkowników”

IV. MAZOWSZE i PODLASIE

18. Elżbieta Piskorz-Branekova, „Próby rekonstrukcji strojów ludowych z okolic Warszawy na przykładzie stroju radzymińskiego”
19. Grzegorz Ślesicki, „Strój Ziemi Zawkrzeńskiej na podstawie ubiorów ludowych z parafii w Lubowidzu”
20. Aleksandra Pluta, „Krajki – tkane pasy z Sokólszczyzny i terenów przygranicznych jako zapomniany element stroju ludowego”
21. Katarzyna Bielawska, “Ludowe wyszywanki występujące na koszulach męskich z Narewki w województwie podlaskim”

V. MAŁOPOLSKA

22. Maciej Jastrzębski, „Strój ludowy w rejonie Urzędowa pod koniec XIX i na początku XX wieku”
23. Stanisława Trebunia-Staszel, „Rekonstrukcje, konstrukcje i transpozycje we współczesnym stroju podhalańskim, a manifestowanie tożsamości regionalnej”
24. Patryk Rutkowski , „Zatarte tradycje – współczesny strój w północnej i wschodniej części regionu Lachów Sądeckich”

Opublikowano Dodaj komentarz

Kociewie Design Festiwal 2020 – Program Festiwalu

PROGRAM KONFERENCJI

8.00 – 8.45 rejestracja uczestników
9.00 – 9.15 otwarcie konferencji

referat inauguracyjny
dr Tomasz Marcysiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
Tożsamość kulturowa a pamięć zbiorowa

W referacie podejmę próbę wyjaśnienia i omówienia kluczowych kwestii dotyczących tożsamość lokalnej i regionalnej, takich jak: pamięć zbiorowa, społeczne ramy pamięci oraz czynniki budujące wspólną tożsamość, do których zdaniem Posern-Zieleńskiego należą: język lub dialekt, wyznanie lub obrządek, tradycja i obyczaje, mity i symbole oraz wspólne doświadczenia historyczne.

Mirosława Mőller
Regionalista, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach
Tradycje muzyczne i taneczne na Kociewiu – to je wew radościach ji wew smutkach zawdy w duszy gra.

Co to je to Kociewie i czmó je take ważne dla nas Kociewiaków? Wykład dotyczyć będzie tradycji muzycznych i tanecznych na Kociewiu dawni a dziś. Będzie to opowieść o regionalistach, którzy zasłużyli się w propagowaniu dziedzictwa kulturowego Kociewia. Przybliżę historię tańców i przyśpiewek kociewskich, zespołów podtrzymujących tradycje ludowe oraz podsumuję stan tematycznych publikacji.

mgr Kamila Gillmeister z Fabryki Sztuk w Tczewie
Kilka słów o projekcie „Kociewie igła i nitką. Badania i promocja stroju oraz haftu kociewskiego jako dziedzictwa kultury ludowej regionu kociewskiego”

Podczas wystąpienia przybliżę projekt LOT Kociewie: Kociewie igłą i nitką. Badania i promocja stroju oraz haftu kociewskiego jako dziedzictwa kultury ludowej regionu kociewskiego, dofinansowanego przez MKiDN, w którym w 2019 r. wraz z prof. UAM dr hab. Anną Weroniką Brzezińską brałam udział jako ekspert.

Patrycja Frenkiel adwokat
Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Wykład poświęcony ochronie krajowej i międzynarodowej niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Bartłomiej Jankiewicz hafciarz, wydawca teczek z wzorami haftów ludowych, członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego/koło Rzeszów
Studium haftu kociewskiego II

Referat będzie prezentacją wyników moich dociekań, dotyczących haftu kociewskiego. Podsumuję badania przeprowadzone między zeszłorocznym a obecnym festiwalem, rzucające nowe światło na koncepcje artystyczne Małgorzaty Garnysz i Marii Wespowej. Przedstawię nowe, nigdy dotąd niepublikowane fakty.

11.00 -11.15 przerwa kawowa
11.15 – 12.45 druga część konferencji

Kasia i Maciej Marczewscy
Fundacja Ruszaj w Drogę!
Tak, pochodzę z Kociewia! Dlaczego warto dziś mówić o regionalnej tożsamości?

Pod choinką znajdowała pierniki i pomarańcze. Ciocia wołała na nią „Kasiek”, a mama w domu robiła jajka ryrane i zylc z golonki. Kasia Marczewska pokaże jak duże znaczenie ma dziś poszukiwanie własnej tożsamości. Opowie, jak zwiedzając Kociewie odkryła, że jest półKociewiaczką i jak poznała historię swojej rodziny do czwartego pokolenia wstecz. Maciej Marczewski opowie jak dużą przewagę zyskują regiony stawiające na promowanie turystyki kulturowej. Pokaże na bazie przykładów z całej Polski jak Kociewie, kociewskie tradycje, gwara i wzornictwo mogłyby skuteczniej zaistnieć w przestrzeni publicznej i w świadomości odwiedzających Kociewie turystów.

Mirosława Borucka
Skąd wziąć pieniądze na …..

Postaram się wskazać wybranych ścieżek pozyskania środków publicznych/zewnętrznych na działania obszaru szeroko pojętej kultury. Odpowiem na sobie na pytania: programy, granty i dotacje – gdzie? kto? może złożyć wniosek o dofinansowanie. Elementy kultury Kociewia stają się bardziej rozpoznawalne i „wykorzystywane” w działaniach projektowych.

Natalia Zacharek Uniwersytet Wrocławski,
Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Kulturze
Pamięć o tradycji według współczesnych Kociewiaków

Próba adaptacji tradycji na grunt kultury współczesnej, wynika m.in. z potrzeby poszukiwania i podkreślenia własnej tożsamości etnicznej, udowadnianiu jej unikatowości. Te i inne ponowoczesne motywacje rekonstrukcji i pamiętania o dawnych tradycjach, zostaną scharakteryzowane na przykładzie kociewskiej demonologii. Prelekcja stanowi efekt badań empirycznych na Kociewiu w 2019 roku.

Zbigniew Lorkowski
mgr historii, regionalista
Materialna i niematerialna spuścizna osadnictwa menonickiego w Dolinie Sartowicko-Nowskiej

Przedstawię osadnictwo menonicko/olenderskie w ujęciu historycznym oraz kulturowym. Opowiem o prawach, zwyczajach i kuchni a także o budownictwie i sztuce. Przybliżę spuściznę materialną i niematerialną. Referat zamknę rozważaniami na temat wykorzystania krajobrazu doliny w turystyce i promocji gminy Nowe, Dragacz i Warlubie.

12.45-13.00 przerwa kawowa
13.00-14.00 Lech Zdrojewski
Referat podsumowujący dyskusja panelową wygłosi

14.00 zapraszamy na obiad

CZĘŚĆ WYSTAWIENNICZO-WIDOWISKOWA

15.00 uroczyste otwarcie festiwalu
15.30-20.00 prezentacja wystawców
•stoiska handlowe•biżuteria•galanteria•art.dekoracyjne•odzież•ceramika• rękodzieło•rzeźby•obrazy•możliwość dokonania oryginalnych zakupów
16.00 Dyskusja panelowa o kociewskich inspiracjach z Weroniką Briegmann, Kamilą Froelke, Sławkiem Sypiańskim.
17.00 GREG PISKORSKI – The ViolinStyle
18.00 ROKOCINIANKI – kociewska łagodność i góralski ogień

Opublikowano Dodaj komentarz

(Re)konstrukcje strojów ludowych a manifestowanie przynależności regionalnej – PROGRAM KONFERENCJI

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową (Re)konstrukcje strojów ludowych a manifestowanie przynależności regionalnej. Organizatorami wydarzenia są: Sekcja Stroju Ludowego działająca przy ZG PTL, Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli, Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie.

PROGRAM KONFERENCJI:

11.10.2019 (piątek)

09.00- 09.10Powitanie i rozpoczęcie obrad
SESJA I, prowadzenie sesji: Aleksandra Paprot-Wielopolska
09.10-09.30Klára Brožovičová, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Śląski w KatowicachAn Ethnological Probe into the Transmission of Tradition of Folk Costume Wearing in South Moravia (Czech Republic)
09.30-09.50 Elżbieta Piskorz-BranekovaPróby odtworzenia i reaktywacji stroju do dziś nienazwanego przez etnografów, a  noszonego  na  terenie obecnego powiatu wołomińskiego
09.50-10.10 Olena Kozakevych, Instytut Etnologii Państwowej Akademii Nauk Ukrainy we LwowieKobiece nakrycia głowy w strojach ludowych Pokucia w końcu XIX – początku XXI w. – czepce ażurowe: tradycyjne techniki i cechy artystyczne, rekonstrukcja współczesna (w oparciu o materiały badań terenowych autorki)
10.10-10.30 Stanisława Trebunia-Staszel, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie„Tego u nos nigdy nie było”. Rekonstrukcje i transpozycje w kontekście współczesnego stroju podhalańskiego
10.30-10.50Anna Drożdż, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Śląski w KatowicachArchiwum fotograficzne PAE, czyli gdzie szukać inspiracji?
10.50-11.10Dyskusja
11.10-11.30Przerwa kawowa
SESJA II, prowadzenie sesji: Mariola Tymochowicz
11.30-11.50Anna Weronika Brzezińska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Kamila Gillmeister, Fabryka Sztuk w TczewieTrudne rekonstrukcje stroju kociewskiego
11.50-12.10Joanna Minksztym, Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego w PoznaniuOd podszewki. Rekonstrukcje strojów ludowych na przykładzie stroju bamberskiego i kościańskiego – uwagi praktyka
12.10-12.30Paweł Całka, Urząd Gminy w KołbieliPrzywrócenie kompletności stroju tradycyjnego z parafii Kołbiel, południowo-wschodnie Mazowsze
12.30-12.50 Anna Czachorowska, Muzeum Warmii i Mazur w OlsztynieRekonstrukcja czy konstrukcja – uwagi do historii powojennych badań nad strojem Warmiaków i Mazurów
12.50-13.10Aleksandra Paprot-Wielopolska, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”we WrocławiuRekonstrukcje i kreacje strojów ludowych na Ziemiach Zachodnich i Północnych jako przejaw kształtujących się tożsamości lokalnych i regionalnych
13.10-13.30Dyskusja
13.30-15.00Obiad
SESJA III, prowadzenie sesji: Anna Weronika Brzezińska
15.00-15.20 Katarzyna Ignas, Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-ParkowySatysfakcjonująca praca u podstaw. Przykłady modeli strojów folklorystycznych estradowych zrekonstruowanych w oparciu o kolekcję strojów ludowych Muzeum w Przeworsku
15.20-15.40Tymoteusz Król, Stowarzyszenie „Wilamowianie”, Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego„Te stroje to się nadają na Facebooka”. Kanoniczność poszczególnych elementów stroju wilamowskiego oczami jego użytkowniczek
15.40-16.00Dorota Angutek, Instytut Socjologii, Uniwersytet ZielonogóskiLudowe stroje krajniackie a strój krajeński wytworzony współcześnie. Sprawozdanie z badań terenowych i archiwalnych 2017–2019
16.00-16.20Mariola Tymochowicz, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LubliniePrzeobrażenia ludowych strojów scenicznych na Lubelszczyźnie
16.20-16.40Dyskusja
16.40-17.00Przerwa kawowa
17.00-19.00WRASZTATY 
19.00-22.00Kolacja

12.10.2019 (sobota)

09.00- 09.10Powitanie i rozpoczęcie obrad
SESJA IV, prowadzenie sesji: Aleksandra Paprot-Wielopolska
09.10-09.30Magdalena FołtaWspółczesne wykorzystanie elementów stroju i wzornictwa chazackiego
09.30-09.50 Justyna Majerska-Sznajder, Stowarzyszenie „Wilamowianie”, Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego„Bantuł, mantuł, ibercijer” czyli o współczesnym, wilamowskim stroju męskim
09.50-10.10 Alicja GniazdowskaCzy piekielnica może być spódnicą?
10.10-10.30 Aleksandra Pluta, Podlaskie Muzeum Kultury LudowejKrajka jako element stroju
10.30-10.50Patryk Rutkowski, ETNOszafa s.c Anna Piech, Patryk RutkowskiEkspansyjna tożsamość – strój na pograniczu lachowsko-pogórzańskim
10.50-11.10dyskusja
11.10-11.30przerwa kawowa
SESJA V, prowadzenie sesji: Mariola Tymochowicz
11.30-11.50Grzegorz Ślesicki, Par. rzymsko-katolicka pw. św. Andrzeja Apostoła, Diecezja PłockaStrój ziemi zawkrzeńskiej – przebieg rekonstrukcji, zdobnictwo i współpraca w zakresie popularyzacji
11.50-12.10Maciej Jastrzębski, Towarzystwo Ziemi UrzędowskiejOpis stroju ludności Urzędowa i okolic na przełomie XIX i XX wieku – problemy współczesnego badacza strojów ludowych
12.10-12.30Elżbieta Oficjalska, Muzeum Wsi OpolskiejStrój wspólnoty herrnhutów na przykładzie Gnadenfeld (Pawłowiczki) na Górnym Śląsku
12.30-12.50 Ewa Cudzich, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Śląski w KatowicachStrój górali Beskidu Śląskiego – trwanie, naśladownictwo, innowacja
12.50-13.10Magdalena Toboła-Feliks, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze o/CieszynRekonstrukcje przeszłości a konstrukcje przyszłości – dwa spojrzenia na strój rozbarski
13.10-13.30Dyskusja i podsumowanie konferencji
13.30-15.00Obiad
15.00-17.00WARSZTATY