Opublikowano Dodaj komentarz

ATLAS POLSKICH STROJÓW LUDOWYCH nr 49 – spis treści

Jubileuszowy tom serii APSL w 70-lecie jej powstania będzie prezentował materiały z konferencji „(Re)konstrukcje strojów ludowych a manifestowanie przynależności regionalnej”, która odbyła się w październiku 2019 roku w Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli w Rzeszowie.

1. Mariola Tymochowicz, „Współczesne funkcje tradycyjnego ubioru chłopskiego”
2. Anna Drożdż, „Człowiek i jego codzienność w fotografii archiwalnej Polskiego Atlasu Etnograficznego”
3. Klára Brožovičová, „Folk costume in everyday use: last generation of wearers in South Moravian region” / „Strój ludowy do codziennego użytku: ostatnie pokolenie osób noszących w południowomorawskim regionie”
4. Olena Kozakevych, „Kobiece czepce ażurowe na Pokuciu w końcu XIX – na początku XXI wieku: lokalne cechy artystyczne”
5. Magdalena Fołta, „Batikowy druk ludowy na płótnie – próba rekonstrukcji zapomnianego rzemiosła”

I. POMORZE

6. Aleksandra Paprot-Wielopolska, „Tożsamość ukryta w stroju? O potrzebie posiadania tradycyjnego stroju ludowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych”
7. Łukasz Kępski, „<Tradycyjny> strój żuławski w świetle analizy źródeł historycznych. Pomiędzy historią a pragnieniem posiadania”
8. Anna Weronika Brzezińska, Kamila Gillmeister, „Strój kociewski – rekonstrukcja na życzenie?”
9. Anna Czachorowska, „Historia powojennych badań i prób rekonstrukcji stroju ludowego dawnych mieszkańców Warmii i Mazur”

II. WIELKOPOLSKA

10. Joanna Minksztym, „Zrekonstruowane czy wymyślone? Rewitalizacja strojów ludowych w Wielkopolsce – uwagi praktyka”
11. Dorota Angutek, „Przebieg i stan badań nad ludowymi strojami krajniackimi (1830–2010)”
12. Alicja Gniazdowska , „Edukacja regionalna dzieci w oparciu o chazacki strój ludowy z okolic Chojna”

III. ŚLĄSK

13. Elżbieta Oficjalska, „Strój kobiet wspólnoty braci morawskich w Gnadenfeld na Górnym Śląsku”
14. Magdalena Toboła-Feliks, „Między tradycją a nowoczesnością – twórcze i odtwórcze rekonstrukcje stroju rozbarskiego”
15. Ewa Cudzich, „Tradycja a innowacja – strój górali Beskidu Śląskiego we współczesnym zwierciadle”
16. Tymoteusz Król , „Strój wilamowski nieznany. Próba zarysowania niezbadanych aspektów stroju”
17. Justyna Majerska-Sznajder, „Współczesny męski strój wilamowski jako wyznacznik tożsamości użytkowników”

IV. MAZOWSZE i PODLASIE

18. Elżbieta Piskorz-Branekova, „Próby rekonstrukcji strojów ludowych z okolic Warszawy na przykładzie stroju radzymińskiego”
19. Grzegorz Ślesicki, „Strój Ziemi Zawkrzeńskiej na podstawie ubiorów ludowych z parafii w Lubowidzu”
20. Aleksandra Pluta, „Krajki – tkane pasy z Sokólszczyzny i terenów przygranicznych jako zapomniany element stroju ludowego”
21. Katarzyna Bielawska, “Ludowe wyszywanki występujące na koszulach męskich z Narewki w województwie podlaskim”

V. MAŁOPOLSKA

22. Maciej Jastrzębski, „Strój ludowy w rejonie Urzędowa pod koniec XIX i na początku XX wieku”
23. Stanisława Trebunia-Staszel, „Rekonstrukcje, konstrukcje i transpozycje we współczesnym stroju podhalańskim, a manifestowanie tożsamości regionalnej”
24. Patryk Rutkowski , „Zatarte tradycje – współczesny strój w północnej i wschodniej części regionu Lachów Sądeckich”

Opublikowano Dodaj komentarz

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2019 – Wyróżnienie dla Muzeum

19 listopada 2019 roku w Warszawie odbyła się gala wieńcząca 27. edycję Europejskich Dni Dziedzictwa „POLSKI SPLOT”. Podczas wydarzenia rozdane zostały wyróżnienia dla zaangażowanych w promowanie dziedzictwa kulturowego Polski w ramach EDD.

Uhonorowani zostali organizatorzy najciekawszych wydarzeń odbywających się w ramach 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Z każdego województwa zostało wyróżnionych pięciu popularyzatorów dziedzictwa kulturowego w Polsce. Wśród instytucji z województwa podkarpackiego znalazło się Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli.

Ideą towarzyszącą Europejskim Dniom Dziedzictwa jest przybliżanie społeczeństwu wspólnego dziedzictwa kulturowego. Każdego roku EDD posiadają inną myśl przewodnią – motywem tegorocznej edycji był „POLSKI SPLOT”. Hasło to nawiązuje do wspólnego wysiłku Polaków związanego z połączeniem kraju z trzech części funkcjonujących wcześniej w ramach oddzielnych organizmów państwowych zaborców.

W Muzeum Etnograficznym tegoroczne obchody EDD odbywały się w ramach wydarzenia „Etnosploty. Od źródeł do inspiracji”, które miały miejsce 8 i 15 września. Dnia 8 września miałem przyjemność prowadzić wykład i warsztaty z haftu rzeszowskiego czerwono-niebieskiego.

Opublikowano Dodaj komentarz

Wzornik Rzeszowski

Wzornik Rzeszowski Haft Czerwono-Niebieski

ISBN: 978-83-88085-53-6

Data wydania: 08.09.2019

Teczka zawiera:

 • Historię i opis technik hafciarskich
 • Techniki wykonania elementów – grafiki
 • 9 kart kolorowych z wzorami
 • 12 kart czarno-białych z wzorami do odbijania
 • 33 wzory na kartach kolorowych
 • 2 dodatkowe wzory na kartach czarno-białych

Teczkę wydało Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2019. Publikacja jest bezpłatna, ale wydana tylko w 100 egzemplarzach.

Opublikowano Dodaj komentarz

(Re)konstrukcje strojów ludowych a manifestowanie przynależności regionalnej – PROGRAM KONFERENCJI

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową (Re)konstrukcje strojów ludowych a manifestowanie przynależności regionalnej. Organizatorami wydarzenia są: Sekcja Stroju Ludowego działająca przy ZG PTL, Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli, Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie.

PROGRAM KONFERENCJI:

11.10.2019 (piątek)

09.00- 09.10Powitanie i rozpoczęcie obrad
SESJA I, prowadzenie sesji: Aleksandra Paprot-Wielopolska
09.10-09.30Klára Brožovičová, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Śląski w KatowicachAn Ethnological Probe into the Transmission of Tradition of Folk Costume Wearing in South Moravia (Czech Republic)
09.30-09.50 Elżbieta Piskorz-BranekovaPróby odtworzenia i reaktywacji stroju do dziś nienazwanego przez etnografów, a  noszonego  na  terenie obecnego powiatu wołomińskiego
09.50-10.10 Olena Kozakevych, Instytut Etnologii Państwowej Akademii Nauk Ukrainy we LwowieKobiece nakrycia głowy w strojach ludowych Pokucia w końcu XIX – początku XXI w. – czepce ażurowe: tradycyjne techniki i cechy artystyczne, rekonstrukcja współczesna (w oparciu o materiały badań terenowych autorki)
10.10-10.30 Stanisława Trebunia-Staszel, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie„Tego u nos nigdy nie było”. Rekonstrukcje i transpozycje w kontekście współczesnego stroju podhalańskiego
10.30-10.50Anna Drożdż, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Śląski w KatowicachArchiwum fotograficzne PAE, czyli gdzie szukać inspiracji?
10.50-11.10Dyskusja
11.10-11.30Przerwa kawowa
SESJA II, prowadzenie sesji: Mariola Tymochowicz
11.30-11.50Anna Weronika Brzezińska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Kamila Gillmeister, Fabryka Sztuk w TczewieTrudne rekonstrukcje stroju kociewskiego
11.50-12.10Joanna Minksztym, Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego w PoznaniuOd podszewki. Rekonstrukcje strojów ludowych na przykładzie stroju bamberskiego i kościańskiego – uwagi praktyka
12.10-12.30Paweł Całka, Urząd Gminy w KołbieliPrzywrócenie kompletności stroju tradycyjnego z parafii Kołbiel, południowo-wschodnie Mazowsze
12.30-12.50 Anna Czachorowska, Muzeum Warmii i Mazur w OlsztynieRekonstrukcja czy konstrukcja – uwagi do historii powojennych badań nad strojem Warmiaków i Mazurów
12.50-13.10Aleksandra Paprot-Wielopolska, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”we WrocławiuRekonstrukcje i kreacje strojów ludowych na Ziemiach Zachodnich i Północnych jako przejaw kształtujących się tożsamości lokalnych i regionalnych
13.10-13.30Dyskusja
13.30-15.00Obiad
SESJA III, prowadzenie sesji: Anna Weronika Brzezińska
15.00-15.20 Katarzyna Ignas, Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-ParkowySatysfakcjonująca praca u podstaw. Przykłady modeli strojów folklorystycznych estradowych zrekonstruowanych w oparciu o kolekcję strojów ludowych Muzeum w Przeworsku
15.20-15.40Tymoteusz Król, Stowarzyszenie „Wilamowianie”, Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego„Te stroje to się nadają na Facebooka”. Kanoniczność poszczególnych elementów stroju wilamowskiego oczami jego użytkowniczek
15.40-16.00Dorota Angutek, Instytut Socjologii, Uniwersytet ZielonogóskiLudowe stroje krajniackie a strój krajeński wytworzony współcześnie. Sprawozdanie z badań terenowych i archiwalnych 2017–2019
16.00-16.20Mariola Tymochowicz, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LubliniePrzeobrażenia ludowych strojów scenicznych na Lubelszczyźnie
16.20-16.40Dyskusja
16.40-17.00Przerwa kawowa
17.00-19.00WRASZTATY 
19.00-22.00Kolacja

12.10.2019 (sobota)

09.00- 09.10Powitanie i rozpoczęcie obrad
SESJA IV, prowadzenie sesji: Aleksandra Paprot-Wielopolska
09.10-09.30Magdalena FołtaWspółczesne wykorzystanie elementów stroju i wzornictwa chazackiego
09.30-09.50 Justyna Majerska-Sznajder, Stowarzyszenie „Wilamowianie”, Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego„Bantuł, mantuł, ibercijer” czyli o współczesnym, wilamowskim stroju męskim
09.50-10.10 Alicja GniazdowskaCzy piekielnica może być spódnicą?
10.10-10.30 Aleksandra Pluta, Podlaskie Muzeum Kultury LudowejKrajka jako element stroju
10.30-10.50Patryk Rutkowski, ETNOszafa s.c Anna Piech, Patryk RutkowskiEkspansyjna tożsamość – strój na pograniczu lachowsko-pogórzańskim
10.50-11.10dyskusja
11.10-11.30przerwa kawowa
SESJA V, prowadzenie sesji: Mariola Tymochowicz
11.30-11.50Grzegorz Ślesicki, Par. rzymsko-katolicka pw. św. Andrzeja Apostoła, Diecezja PłockaStrój ziemi zawkrzeńskiej – przebieg rekonstrukcji, zdobnictwo i współpraca w zakresie popularyzacji
11.50-12.10Maciej Jastrzębski, Towarzystwo Ziemi UrzędowskiejOpis stroju ludności Urzędowa i okolic na przełomie XIX i XX wieku – problemy współczesnego badacza strojów ludowych
12.10-12.30Elżbieta Oficjalska, Muzeum Wsi OpolskiejStrój wspólnoty herrnhutów na przykładzie Gnadenfeld (Pawłowiczki) na Górnym Śląsku
12.30-12.50 Ewa Cudzich, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Śląski w KatowicachStrój górali Beskidu Śląskiego – trwanie, naśladownictwo, innowacja
12.50-13.10Magdalena Toboła-Feliks, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze o/CieszynRekonstrukcje przeszłości a konstrukcje przyszłości – dwa spojrzenia na strój rozbarski
13.10-13.30Dyskusja i podsumowanie konferencji
13.30-15.00Obiad
15.00-17.00WARSZTATY
Opublikowano Dodaj komentarz

(Re)konstrukcje strojów ludowych a manifestowanie przynależności regionalnej Rzeszów 11-12.10.2019 – Zaproszenie

Zapraszamy do udziału w konferencji!

Sekcja Stroju Ludowego działająca przy ZG PTL
Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli, Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie
zapraszają do udziału w ogólnopolskie konferencji naukowej pt.(Re)konstrukcje strojów ludowych
a manifestowanie przynależności regionalnej Rzeszów 11-12.10.2019 PROGRAM KONFERENCJI

Strój ludowy, czyli tradycyjny ubiór mieszkańców wsi i miasteczek, w ostatnich kilkudziesięciu latach stał się ważnym elementem tożsamości lokalnej i regionalnej. Powszechnie był on noszony na przełomie XIX i XX wieku, jednakże już w latach międzywojennych w większości regionów Polski został zastąpiony tańszą i łatwiejszą w pozyskaniu odzieżą produkcji fabrycznej. W latach powojennych nastąpił proces transformacji i folkloryzacji tego zjawiska – strój stał się ważnym elementem podtrzymującym tożsamość regionalną wielu wspólnot z terenu całego kraju. Chętnie był odtwarzany przez licznie w tym okresie powstające zespoły pieśni i tańca czy członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. Kilkudziesięcioletni okres nieistnienia strojów w środowiskach wiejskich sprawił jednak, że zapomnieniu uległy ich dawne funkcje, sposoby prawidłowego zakładania poszczególnych elementów, a dla niektórych społeczności lokalnych problematyczne stało się ustalenie jaki typ stroju występował na ich terenie i w jaki sposób mogliby go odtwarzać. Zagadnienia powyżej wymienione oraz inne współcześnie zaistniałe problemy czy też inspiracje związane ze strojami ludowymi chcielibyśmy podjąć na naszej konferencji. Zachęcamy do przesyłania propozycji wystąpień (na karcie zgłoszenia), które dotyczą następujących zagadnień:

 • Przykłady rekonstrukcji i odtwarzania poszczególnych typów strojów regionalnych i ich odmian lokalnych
 • Modele współpracy międzyśrodowiskowej i międzyinstytucjonalnej w zakresie rekonstruowania i odtwarzania strojów ludowych
 • Sposoby i zakres wykorzystywania zdobnictwa strojów ludowych w działalności projektantów mody, promocji regionów, działalności edukacyjnej i upowszechniającej dziedzictwo kulturowe regionów

Komitet Organizacyjny:

Prof. UAM dr hab. Anna Weronika Brzezińska
dr Mariola Tymochowicz
dr Aleksandra Paprot-Wielopolska
Elżbieta Dudek-Młynarska
Judyta Sos

Informacje ogólne: 

1. Konferencja odbędzie się w dniach 11-12.10.2019 r. w budynku Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli, Rzeszów, Rynek 6
2. Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy przesyłać do 30 czerwca 2019 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail: aleksandra.paprot@gmail.com POBIERZ FORMULARZ
3. Do 5 lipca 2019 r. – przekażemy informacje o zakwalifikowaniu wystąpienia
4. Wystąpienie w języku polskim – 20 minutowe
5. Opłata konferencyjna wynosi:

 • dla uczestników z referatem 200 zł – obejmuje ona materiały konferencyjne, publikację wygłoszonych referatów (w ramach serii APSL wydawnictwa PTL), udział w warsztatach, a także koszty przerw kawowych i kolacji;
 • dla uczestników bez referatu 120 zł – obejmuje ona materiały konferencyjne, udział w warsztatach, a także koszty przerw kawowych i kolacji;

6. Koszty dojazdu i noclegów uczestniczki i uczestnicy pokrywają z własnych środków
7. Płatności należy dokonać przelewem do 15 września 2019 r. Numer konta bankowego podamy uczestnikom wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia